Hurva ligger mitt i Skåne längs med E22:an, ca 10 min norr om Lund.